Hội yêu thích đọc và chia sẻ sách hay    

Image

Hội yêu thích đọc sách và chia sẻ sách hay dành cho độc giả, lan tỏa tri thức đến với mọi người.

Image
Image
Image

Image Laravel 5 Cook Book

Mã sách: SHOL-LRV

Tác giả: Nathan Vu

Nhà xuất bản: 0

Danh mục: Công Nghệ

Lượt xem: 1689

Laravel 5 Cook Book

The projects in this book are intended to help people who have grasped the basics of PHP and HTML to move forward, developing more complex projects, using Laravel advanced techniques. The fundamentals of the PHP and Laravel are not covered, you will need to: • Read Learning Laravel 5 book. (optional) • Have a basic knowledge of PHP, HTML, CSS and Laravel. • Love Laravel.

 


Link tải tài liệu:

LINK TRỰC TIẾP


NẾU LINK TRỰC TIẾP BỊ HỎNG, VUI LÒNG CLICK CHỌN LINK DỰ PHÒNG


Link 3 (dự phòng): NẾU LINK TRỰC TIẾP BỊ HỎNG, VUI LÒNG CLICK CHỌN LINK DỰ PHÒNG


Link 4 (dự phòng): NẾU LINK TRỰC TIẾP BỊ HỎNG, VUI LÒNG CLICK CHỌN LINK DỰ PHÒNG


Link 5 (dự phòng): NẾU LINK TRỰC TIẾP BỊ HỎNG, VUI LÒNG CLICK CHỌN LINK DỰ PHÒNG

 Hội yêu thích đọc và chia sẻ sách hay Thiết kế bởi Tivago.vn

  MENU