Hội yêu thích đọc và chia sẻ sách hay    

Image

Hội yêu thích đọc sách và chia sẻ sách hay dành cho độc giả, lan tỏa tri thức đến với mọi người.

Image
Image
Image

Image BỐ CỤC MARKETING

Mã sách: SHOL-

Tác giả: Không rõ

Nhà xuất bản: Không rõ

Danh mục: Tài liệu

Lượt xem: 1457

BỐ CỤC MARKETING

Tài liệu về bố cục marketing đề cập đến vấn đề bố trí, bố cục và hình ảnh trong Marketing. Tài liệu rất cần cho các bạn chuyên về thiết kế, đồ họa và các nhà quảng cáo trong việc hiểu được bố cục cần thiết cho một sản phẩm. Ngoài ra, các bạn yêu thích về design sẽ có thêm nhiều ý tưởng hơn sau khi xem tài liệu này.


XEM TRƯỚC EBOOK TẠI ĐÂY:


LINK TẢI EBOOK FREE TẠI ĐÂY:


Link tải tài liệu:

LINK TRỰC TIẾP


NẾU LINK TRỰC TIẾP BỊ HỎNG, VUI LÒNG CLICK CHỌN LINK DỰ PHÒNG


Link 3 (dự phòng): NẾU LINK TRỰC TIẾP BỊ HỎNG, VUI LÒNG CLICK CHỌN LINK DỰ PHÒNG


Link 4 (dự phòng): NẾU LINK TRỰC TIẾP BỊ HỎNG, VUI LÒNG CLICK CHỌN LINK DỰ PHÒNG


Link 5 (dự phòng): NẾU LINK TRỰC TIẾP BỊ HỎNG, VUI LÒNG CLICK CHỌN LINK DỰ PHÒNG

 Hội yêu thích đọc và chia sẻ sách hay Thiết kế bởi Tivago.vn

  MENU