Hội yêu thích đọc và chia sẻ sách hay    

Image

Hội yêu thích đọc sách và chia sẻ sách hay dành cho độc giả, lan tỏa tri thức đến với mọi người.

Image
Image
Image

GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ


Mã sách: #

Tác giả:

Nhà xuất bản:

Danh mục: Tài liệu

Lượt xem: 814

GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ

Bộ sách « Gia-Định Thành Thông-Chí » này nội dung gồm những mục tinh dã, sơn -xuyên , thành trì, cương-vực, phong tục, nhân- vật, cầu, đường, nông-vụ, thổ-sản v.v.. thuộc 6 tỉnh miền nam Việt- Nam trong thời Nguyễn triều , đại khái cũng đồng một sáng -kiến như bộ Đại Nam Nhất Thống- Chi thuộc 6 tỉnh Nam Việt đã xuất bản năm 1956 ( tập thượng và tập hạ ).

Nhưng nay tham khảo bộ Đại- Nam Nhất- Thống -Chi nói trên với bộ Gia -Định Thành Thông-Chí này thì bộ thống- chỉ trên có nhiều danh -từ biên chép sai lầm , không đúng địa danh hoặc nhân danh , và dẫn dụng thỏ âm Cao-miền ra bằng chữ Nôm mà không chú-thích cho rõ ràng phản minh.

Xét ra sở dĩ có khuyết điểm là vì bộ sách ấy do nhân - viên Quốc - Sử -Quân (Huế) ở cách xa Nam- Việt biên chép trong thời Tự - Đức chưa kịp khảo đinh , sau này qui tri lại Bảo- Tàng- Viện Saigon. Năm 1959, cần sưu tầm tài liệu sử địa nước nhà , mượn về phiên dịch, dịch giả , cũng người Trung - Việt, không được am tường phong thổ miền Nam , cử theo nguyên -văn dịch thuật không có sách vở nào tham cứu cho khỏi sai lạc chữ nghĩa.
 

 

Link tải EBOOK:

Link 1: LINK TRỰC TIẾP


Link 2 (dự phòng): NẾU LINK TRỰC TIẾP BỊ HỎNG, VUI LÒNG CLICK CHỌN LINK DỰ PHÒNG


Link 3 (dự phòng): NẾU LINK TRỰC TIẾP BỊ HỎNG, VUI LÒNG CLICK CHỌN LINK DỰ PHÒNG


Link 4 (dự phòng): NẾU LINK TRỰC TIẾP BỊ HỎNG, VUI LÒNG CLICK CHỌN LINK DỰ PHÒNG


Link 5 (dự phòng): NẾU LINK TRỰC TIẾP BỊ HỎNG, VUI LÒNG CLICK CHỌN LINK DỰ PHÒNG

 Hội yêu thích đọc và chia sẻ sách hay Thiết kế bởi Tivago.vn

  MENU